MH 2009-07-25

Några bilder från MH:t den 25 kuli.