Valpar

 
Se u(u)ch Festival's Thalatta (Thalatta) väntar valpar med Angelonato Million Reasons (Angelo).
Valparna ska födas i v 16 och därmed redo att flytta till sina nya familjer i v 24,
För fler kort och uppgifter om föräldrrna se deras sidor
 

Se u(u)ch Festival's Thalatta (Thalatta) Angelonato Million Reasons (Angelo)