Valpar

 
DK och Se u(u) ch Dainty's Always In Style " Alva" har valpar med
DK, DE och DU ch Dutch Consolidation Spy vs Spy "Boris".
Föräldrarna är friröntgade för HD och ED, ögonlysta ua samt GR_PRA 1 och 2 normala.
Valparna föddes den 24/3 och är därmed leveransklara i mitten på maj.
 

DK och Se u(u) ch
Dainty's Always In Style "Alva"
DK, DE och DU ch
Dutch Consolidation Spy vs Spy "Boris"
 
Nyfödda